Lokalny Program Rewitalizacji
Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z drugiego spotkania konsultacyjnego dotyczącego prac nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Wysokie na lata 2016-2022”

28-04-2017

Przedmiotowe konsultacje społeczne odbyły się w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wysokiem.

Program konsultacji społecznych obejmował m.in. następujące zagadnienia:
- Wyznaczenie obszaru rewitalizacji gminy
- Fiszki projektowe - omówienie
- Wstępne propozycje celów rewitalizacji

W spotkaniu uczestniczyli m.in. sołtysi, radni, przedstawiciele przedsiębiorców  oraz mieszkańcy gminy.
Cel konsultacji:
- przedstawienie wyników diagnozy i delimitacji przeprowadzonej w gminie Wysokie pozwalającej na wyłonienie obszaru zdegradowanego gminy oraz obszaru rewitalizacji,
- uzyskanie opinii mieszkańców w stosunku do proponowanej delimitacji wyznaczonych obszarów zdegradowanego i delimitacji,
- uzgodnienie celów i kierunków prowadzonej na terenie gminy Wysokie rewitalizacji obszarów wiejskich.   
 
 
 
 
 
 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software