r. Imieniny:
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Mikołaje i renifery

Warsztaty świąteczne w dniu 6 grudnia 2016 r. poprzedzone lekcją biblioteczną z klasą II: "Wyszukiwanie informacji w encyklopediach i słownikach".

6 grudnia br. w dniu św. Mikołaja
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wysokiem
została przeprowadzona lekcja biblioteczna "Wyszukiwanie informacji w encyklopediach i słownikach", w której uczestniczyli uczniowie klasy II z Panią Anną Oleszek -Oszust.
Na początku dyr. biblioteki Urszula Kalińska omówiła rodzaje encykolpedii i słowników oraz zasady z ich korzystania.
Po czym 
nastąpiła część praktyczna, uczniowie z dużym zaangażowaniem wyszukiwali znaczenie pojęć w prezentowanych książkach, poznając jednocześnie zasady korzystania z indeksów .
Następnie udaliśmy się na poddasze, gdzie każde z dzieci wykonało
pacynkę postaci Mikołaja i renifera.
 
Powrót

Biblioteka Gmina Wysokie
ul. Rynek Jabłonowskich 3
23-145 Wysokie
Tel /fax: 84 680 62 77
mail: gbpwysokie@interia.pl