r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Nabór uzupełniający - usuwanie azbestu w 2016r

13-05-2016

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WYSOKIE dotyczące naboru uzupełniającego wniosków na usuwanie azbestu w 2016 roku

w ramach realizacji projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i  unieszkodliwiania
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Informuję, iż w związku z posiadaniem nie wykorzystanych środków na utylizację wyrobów azbestowych w ramach projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.
W związku z klasyfikacją wydatkowanych środków powyższy nabór dotyczy jedynie wniosków od osób fizycznych.
Nabór odbędzie się w dniach  06 – 10 czerwca 2016 r.w Urzędzie Gminy Wysokie (pok. Nr 8 ).
Wymagane dokumenty w przypadku zamiaru demontażu i usunięcia eternitu:
  1. Wniosek o udzielenie dofinansowania.
  2. Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku – ze Starostwa Powiatowego w Lublinie ul. Spokojna  9, 20 - 074  Lublin.
Wymagane dokumenty w przypadku zamiaru usunięcia eternitu zdemontowanego przed dniem 06.05.2004 r. :
  1. Wniosek o udzielenie dofinansowania.
Wymagane dokumenty w przypadku zamiaru usunięcia eternitu zdemontowanego po dniu 06.05.2004 r.
  1. Wniosek o udzielenie dofinansowania.
  2. Oświadczenia wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
Formularze wniosków i oświadczeń można pobrać w Urzędzie Gminy Wysokie, pokój nr 8, lub na stronie internetowej : www.azbest.lubelskie.pl oraz poniżej:
                                                                                                           Wójt Gminy Wysokie      
                                                                                                                 Anna Wojtas
 
Regulamin
 
Wniosek dla osób fizycznych
 
Oświadczenie wykonawcy
 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software