r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Nabór uzupełniający wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest na 2016 r.

21-03-2016

W związku z trwającym projektem pt.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, Urząd Gminy Wysokie informuje, że nabór uzupełniający wniosków od osób fizycznych na dofinansowanie usuwanie azbestu w 2016 r. przeprowadzony zostanie w dniach : od 18 do 29 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Wysokie (pok. Nr 8).

Wymagane dokumenty w przypadku zamiaru demontażu i usunięcia eternitu:
  1. Wniosek o udzielenie dofinansowania.
  2. Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku – ze Starostwa Powiatowego w Lublinie ul. Spokojna  9, 20 - 074 Lublin.
Wymagane dokumenty w przypadku zamiaru usunięcia eternitu zdemontowanego przed dniem 06.05.2004 r.:
  1. Wniosek o udzielenie dofinansowania.
Wymagane dokumenty w przypadku zamiaru usunięcia eternitu zdemontowanego po dniu 06.05.2004 r.
  1. Wniosek o udzielenie dofinansowania.
  2. Oświadczenia wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
 
Formularze wniosków i oświadczeń można pobrać w Urzędzie Gminy Wysokie, pokój nr 8,  lub na stronie internetowej : www.azbest.lubelskie.pl oraz poniżej:
 
 
 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software