r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Nabór wniosków nr 1/2014 poprzez Lokalną Grupę Działania

09-04-2014

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o I naborze wniosków w 2014 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”

Zarząd Województwa Lubelskiego
informuje o I naborze wniosków w 2014 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego
„Kraina wokół Lublina”
w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:
Małe projekty
(limit dostępnych środków - 1 000 000,00 zł);

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

1. Szlaki i obiekty turystyczne
2. Sztuka kulinarna KwL
3. Produkty charakterystyczne dla obszaru LGD
4. Oferta turystyki aktywnej i ekoturystyki
5. Usługi turystyczne z zakresu gastronomii, miejsc noclegowych i agroturystyki
6. Restauracja zabytkowych obiektów przyrodniczych i historycznych
7. Imprezy kulturalne, imprezy sportowe i wydarzenia edukacyjne
8. Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury i sportu
9. Obiekty sportowe przysotosowane do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych
10. Zielone strefy

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
(limit dostępnych środków - 800 000,00 zł);
Konkurs dotyczy tylko zakresu projektów określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” pod nazwą:
Zakup niezbędnego sprzętu i urządzeń w celu utworzenia nowych lub modernizacji instniejących przedsiębiorstw z wyłączeniem przedsiębiorstw z branży turystycznej i gastronomicznej;
1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
 
od 22 kwietnia 2014 r. do 08 maja 2014 r.

 

2/ Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin tel. 81 532 30 65.
3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00.
4/Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z wzorem formularza Oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są: 
- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. Stefczyka 3b, 
- w siedzibie Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Narutowicza 37/5, 
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie 
www.prow.lubelskie.pl 
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”
www.krainawokollublina.pl w zakładce „Nabór wniosków
- na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwawww.arimr.gov.pl (dotyczy działań: Różnicowanie w kierunku nierolniczej, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”).
5/ Kryteria wyboru projektów przez LGD w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi" określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju (rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowejwww.krainawokollublina.pl .
6/ Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: 
Do dofinansowania zakwalifikowane będą operacje, które w ocenie wg Lokalnych Kryteriów Wyboru uzyskają minimalną liczbę punktów:
-dla działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 5 pkt 
-dla działania :”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 3 pkt 
-dla działania: „Odnowa i rozwój wsi” 3 pkt 
-dla „małych projektów”4 pkt.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software