r. Imieniny:
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

NOWE LAPTOPY W GBP W WYSOKIEM

grudzień 2020


17 grudnia br. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała 5 laptopów
o wartości ponad 16 174,56 zł
. Możliwe to było dzięki   przystąpieniu do projektu „Cyfrowe GOKi w podregionie lubelskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania
z Internetu, w tym z e-usług publicznych u 48 pracowników zatrudnionych
w 40 gminnych samorządowych jednostkach kultury oraz u 384 dzieci
i młodzieży w wieku 10-18 lat. Gmina Wysokie jest jedną z takich gmin.


Laptopy przekazane przez  Fundację FCC posiadają oprogramowanie:
Windows 10 Home, Adobe Photoshop CC,
Serif Affinity Photo+Designer oraz Office 365.

W ramach realizacji projektu przeszkolony zostanie pracownik GBP,
a w drugiej połowie roku 2021 będą realizowane warsztaty z zakresu:

      1) Dziennikarstwo online - mające na celu przygotowanie uczestników zajęć
          do profesjonalnej realizacji zadań twórców zasobów informacyjnych

          publikowanych w Internecie (serwisy, multimedia, telewizje);

      2) Bezpieczne zachowania w sieci - tak w życiu prywatnym, jak i społecznym
           oraz edukacji.

 

Powrót

Biblioteka Gmina Wysokie
ul. Rynek Jabłonowskich 3
23-145 Wysokie
Tel /fax: 84 680 62 77
mail: gbpwysokie@interia.pl