r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

28-10-2015

Szanowni Państwo, Gmina Wysokie przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest niezbędnym dokumentem do pozyskania finansowania inwestycji w latach 2015-2020 (zarówno dla Gminy jak i Przedsiębiorców działających na terenie Gminy). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno- energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii, tworzony na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji wśród mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy. Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków Krajowych i Europejskich, m.in. na montaż kolektorów słonecznych, termomodernizację budynków, wymianę nieefektywnych źródeł ciepła. Tylko gminy wdrażające PGN będą mogły wspierać mieszkańców w ubieganiu się o dodatkowe środki finansowe dla zamierzonych inwestycji.
 
Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej Gminie.

Zapewniamy anonimowość wszystkim uczestnikom badania, a przekazane przez Państwa dane będą traktowane jako poufne.

Ankiety można wypełnić klikając na poniższy link:

- Ankieta obiekty publiczne gminy Wysokie

- Ankieta dla Mieszkańców gminy Wysokie

- Ankieta dla Przedsiębiorców gminy Wysokie

 

Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do Sołtysa wsi lub do Urzędu Gminy Wysokie, ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie (Sekretariat Urzędu) do dnia: 20.11.2015 r.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software