r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Pomoc żywnościowa

18-11-2016

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) informujemy, że jest możliwe uzyskanie pomocy żywnościowej w formie paczek składających się z artykułów żywnościowych.

 
 
Pomoc żywnościowa kierowana będzie do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku oraz spełniają kryteria określone: w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. /tj. Dz. U. z 30 stycznia 2015 r. poz. 163 z późn. zm./ i 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 w/w ustawy tj:
    • nie więcej niż 951 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
    • nie więcej niż 771 zł miesięcznie na osobę w rodzinie
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem przystąpił do realizacji Programu (PO PŻ) i przekazuje osobom zakwalifikowanym żywność w formie paczek. W ramach działań towarzyszących zostaną przeprowadzone warsztaty kulinarne, dietetyczne lub ekonomiczne. Dystrybucja żywności dla mieszkańców gminy z Podprogramu 2016 potrwa do 31 maja 2017 r.
 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software