r. Imieniny:
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Rok Juliana Tuwima

Szkoły Podstawowe z Giełczwi i z Maciejowa włączyły się w obchody rocznicowe. Zorganizowano maraton czytania pod tytułem „ Cała szkoła czyta wiersze Juliana Tuwima”. Uczestnicy czytali i słuchali wybranych wierszy Juliana Tuwima. Do czytania przyłączyli się również nauczyciele i rodzice. Dzieciom przybliżono także postać wybitnego poety i jego dorobek literacki. Przedszkolaki i starsze dzieci z zainteresowaniem uczestniczyły w pogadankach i zdobywały nowe wiadomości.
Także podczas zajęć wakacyjnych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wysokiem wiersze poety były chętnie czytane przez dzieci uczestniczące w zajęciach. Nie zabrakło różnych ciekawostek z życia pisarza, a podsumowaniem były prace plastyczne do wybranych wierszy Juliana Tuwima.
 
Powrót

Biblioteka Gmina Wysokie
ul. Rynek Jabłonowskich 3
23-145 Wysokie
Tel /fax: 84 680 62 77
mail: gbpwysokie@interia.pl