r. Imieniny:
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Szkolenie z obsługi komputera

Gminna Biblioteka Publiczna we współpracy z Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w Lublinie zaprasza do udziału w projekcie "LUBELSKIE KOMPETENCJE ICT", który skierowany jest do osób posiadających maksymalnie średnie wykształcenie, w wieku 25 i więcej lat, zamieszkujących na ternie województwa lubelskiego. Projekt skierowany jest do grupy liczącej minimum 10 osób. Mogą to być: kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby niepełnosprawne, osoby z minimalnym lub zerowym poziomem wiedzy z zakresu ICT. Szkolenie poprowadzą profesjonalni trenerzy, zakończy się egzaminem oraz certyfikatem. Kurs prowadzony będzie 3 razy w tygodniu po 4 godziny, łączna liczba godzin - 120. Bliższych informacji udzielają pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokiem tel. (84) 680 62 77 ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z TEJ WYJĄTKOWEJ OFERTY!!! Szkolenie jest bezpłatne.

Powrót

Biblioteka Gmina Wysokie
ul. Rynek Jabłonowskich 3
23-145 Wysokie
Tel /fax: 84 680 62 77
mail: gbpwysokie@interia.pl