r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Termomodernizacja ZS w Wysokiem

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Gminie Wysokie” będzie realizowany w okresie do 30.09.2019 r. (zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji). Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Wysokiem. Wszystkie koszty kwalifikowalne ujęte we wniosku wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego. Łączna wartość projektu wynosi 2 165 493,61 zł, z czego 85 % stanowi dofinansowanie z UE.

Realizacja projektu będzie niezbędnym czynnikiem, który wpłynie na poprawę warunków ekologicznych i ekonomicznych, a także atrakcyjność obszaru i świadomość społeczną. Głównym celem projektu jest bowiem zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz racjonalne wykorzystanie energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców, spowoduje również poprawę wizerunku gminy Wysokie.

 

 

Termomodernizacja Zespołu Szkół
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software