r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Uroczyste wręczenie promes na zadania z zakresu infrastruktury komunalnej

31-10-2017

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wręczył w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, lubelskim samorządowcom promesy dotacji celowych, na dofinansowanie realizacji zadań własnych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej.

Promesy dotacji na łączną kwotę 2,2 mln zł, co stanowi średnio ponad 60% kosztów realizacji planowanych zadań otrzymało w sumie 5 gmin i 2 powiaty. Jest to istotne wsparcie dla samorządów borykających się ze zniszczeniami w infrastrukturze komunalnej, spowodowanej zdarzeniami o znamionach klęsk żywiołowych. Jednostki, które otrzymały dofinansowanie to : gminy Wysokie, Fajsławice, Krzczonów, Chodel i Borzechów oraz powiaty biłgorajski i krasnostawski.
 
Jednocześnie Wojewoda podpisał umowy dotacji z 10 samorządami, które już wcześniej otrzymały promesy MSWiA na łączną kwotę 1,87 mln zł. Łącznie w 2017 r. samorządy województwa lubelskiego na zadania związane z odbudową infrastruktury komunalnej, ochronę wąwozów lessowych przed erozją oraz
likwidację osuwisk otrzymało z MSWiA 14,6 mln zł.
Pani Anna Wojtas - Wójt Gminy Wysokie otrzymała z rąk Wojewody Lubelskiego promesę dotyczącą realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 107317 L od km 0+000 do km 0+890 w miejscowości Łosień, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r."
Wysokość dotacji Wojewody wynosić będzie 360 000 zł, nie więcej jednak niż 80 % wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. Na obecnym etapie Gmina Wysokie ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację przedmiotowej inwestycji.
 
 
 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software