r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

VIII sesja Rady Gminy VII kadencji

13-07-2015

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie, informuje że VIII sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 17 lipca 2015 /piątek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia VII sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy.
 5. Omówienie sytuacji w Oświacie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wysokie".
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Gminy.

 

 

                                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                        Krzysztof  Pop

 

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2013 r., poz. 594 ze zm./ zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software