r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XVIII sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji

15-11-2016

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie, informuje że XVIII sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 21 listopada 2016 r. /poniedziałek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy.

4. Interpelacje i zapytania radnych Rady Gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2017 .

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wysokie na rok 2017.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

8. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Wysokie instrumentem płatniczym.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.

13. Zapytania i wolne wnioski.

14. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Gminy.

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                            Krzysztof  Pop

 

Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U z 2013 r, poz .594 ze zm./zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software