r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XXIV sesja Rady Gminy

27-08-2013

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXIV sesja Rady Gminy Wysokie VI kadencji, odbędzie się 29 sierpnia 2013r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Domu Kultury w Wysokiem.

Proponowany porządek obrad sesji:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

  3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.

  4. Interpelacje i zapytania radnych Rady Gminy.

  5. Zapoznanie z protestem obywatelskim odnośnie opłat  śmieciowych.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian deklaracji opłat śmieciowych –( odniesienie się do  

        zaleceń  GIODO (Generalnej Inspekcji Ochrony Danych Osobowych)

  7. Informacja na temat zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

       przestrzennego gminy Wysokie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dotyczy

       lokalizacji urządzeń energetyki wiatrowej

  8. Przedstawienie pisma dyr. SPZOZ w Bychawie oraz wymagań firmy odbierającej śmieci.

  9. Informacja z wykonania budżetu Gminy Wysokie za I półrocze 2013 roku.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetu gminy na 2013 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Gminy.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software