r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XXVII sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji

22-09-2017

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXVII sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 28 września 2017 r. /czwartek/ o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXV i XXVI sesji Rady Gminy.

4. Interpelacje i zapytania radnych Rady Gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Wysokie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wysokie i zagospodarowania tych odpadów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy  finansowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.

9. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Informacja Wójta Gminy z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Gminy.

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Krzysztof  Pop

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U z 2016 r,  poz .446 ze zm./zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software