r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XXVIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

27-09-2021

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXVIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 29 września 2021 r. (środa) o godz. 9.00 w Gminnej bibliotece Publicznej w Wysokiem.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wysokie do współpracy w ramach tworzonego Porozumienia Partnerskiego Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Lubelskiego BYSTRZYCA i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wysokie, Powiatem Lubelskim i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Lubelskiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wysokie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wysokie.

9. Zamknięcie obrad XXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie.

 

                                                              Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

                                                                           Andrzej Deruś

                                                       

  

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r, poz. 1312) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software