r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XXVIII sesja Rady Gminy Wysokie - 30 grudnia 2013

28-12-2013

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXVIII sesja Rady Gminy Wysokie VI kadencji, odbędzie się 30 grudnia 2013r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Domu Kultury w Wysokiem.

Proponowany porządek obrad sesji

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.

4. Interpelacje i zapytania radnych Rady Gmin.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 

    społecznej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w

    formie posiłku w ramach programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wysokie

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wysokie

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad XXVIII  sesji Rady Gminy

 13. Spotkanie opłatkowe ♠♠♠♠

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software