r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XXXII sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji

16-03-2018

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXXII sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

 Proponowany następujący porządek obrad sesji: :
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia  XXXI sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wysokie na stałe okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wysokie na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wysokie w 2018 roku .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Wysokie lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art.9 pkt 3, i 13 ustawy o finansach publicznych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2019 rok .
 10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Informacja Wójta Gminy z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Gminy.
 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Krzysztof  Pop

 

Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U z 2017 r, poz .1875.ze zm./zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

 

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software