r. Imieniny:
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Zakończenie kursu komputerowego i egzamin końcowy

22 czerwca b.r. zakńczył się kurs komputerowy w GBP w Wysokiem, który rozpoczął się 30 marca. Osoby uczestniczące w tym kursie przystąpiły do egzaminu sprawdzającego ich wiadomości.

Powrót

Biblioteka Gmina Wysokie
ul. Rynek Jabłonowskich 3
23-145 Wysokie
Tel /fax: 84 680 62 77
mail: gbpwysokie@interia.pl