r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na XXV sesję Rady Gminy Wysokie

18-09-2013

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXV sesja Rady Gminy Wysokie VI kadencji, odbędzie się 24 września 2013r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Domu Kultury w Wysokiem.

 Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.

 4. Interpelacje i zapytania radnych Rady Gminy.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków własnych z budżetu gminy Wysokie 

     na wykonanie przebudowy drogi gminnej przy udziale środków budżetu państwa w 

     ramach,, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” w Nowym Dworze.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie: programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 

     Gminie Wysokie.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wielkości i terminu wnoszenia składki członkowskiej 

     na lata 2015-2020 do Celowego Związku Gmin ,,PROEKOB” w Bełżycach.

 8. Przedstawienie projektu uchwały opłaty śmieciowej.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetu gminy na 2013 rok.

11.Wolne wnioski.

12.Zakończenie obrad XXV sesji Rady Gminy.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software