r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Zapytanie ofertowe

27-03-2015

Gmina Wysokie zaprasza do złożenia oferty na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót remontowych, zewnętrznych, na remont kotłowni olejowej z ewentualną wymianą kotłów szt. 2 wraz z instalacją uzdatniania wody, projekt przebudowy schodów zewnętrznych szt. 2 wraz z instalacją uzdatniania wody, projekt przebudowy schodów zewnętrznych szt. 3, budowę zatoki parkingowej na drodze gminnej wraz z rozbudową układu komunikacyjnego obsługującego szkołę, budowę ogrodzenia, ekspertyza obiektu z dziedziny p.poż. i zabezpieczenie przez zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych oraz na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej sporządzenie aktualnych, kompletnych przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, STW o OR dla budynku Zespołu Szkół w Wysokiem ul. Szkolna 9”.

Dokumenty do pobrania:

 Zapytanie ofertowe

 

 Formularz ofertowy

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software