r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności GOPS
Zdjęcie Artykułu

INFORMACJE

28-07-2016

Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem

INFORMACJA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem informuje, że zgodnie z art.26 ust.2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (tj. Dz. U.    z 2015 r. poz.114 z późn. zm.) wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 są przyjmowane od dnia 1 września 2016 r.
        W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz  z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia            30 listopada ( art. 26 ust.3 ustawy wyżej cyt.).
        Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się   o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października  do dnia 30 listopada 2013r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia (art.26 ust.4).
 
 
INFORMACJA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem informuje, żezgodnie z art.20 ust.3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.169 z późn. zm.) wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2016 r.
W przypadku  gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października (art.20 ust.4 ustawy wyżej cyt.).
Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada ( art.20 ust.5).
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software