r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Gminne inwestycje 2019
1. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Gminie Wysokie (inwestycja realizowana w latach 2018 – 2019)
W ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej docieplone zostały fundamenty oraz ściany zewnętrzne, wymieniono instalację elektryczną, założono oświetlenie energooszczędne, wymieniono instalację centralnego ogrzewania, zmodernizowano istniejącą kotłownię olejową oraz ułożono nowy parkiet na sali gimnastycznej.
Koszt całkowity: 2 816 963,71
Dofinansowanie z Unii Europejskiej (RPO WL):: 1 454 384,22 zł
 
2.Remont budynku po byłym posterunku Policji.
W ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej w 2019 roku rozpoczęła się kompleksowa rewitalizacja budynku z przeznaczeniem na usługi społeczne
Koszt całkowity: 900 000,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej (RPO WL): 632966,90 zł
Koszt realizacji inwestycji w 2019 roku – około 300 000,00 zł
 
3. Budowa stołówki przy Zespole Szkół w Wysokiem.
W 2019 roku rozpoczęła się realizacja projektu. W ramach inwestycji powstanie ogólnodostępna stołówka dla mieszkańców gminy Wysokie
Koszt całkowity: 1 800 000,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej (RPO WL): 1 254 651,42 zł
Koszt realizacji inwestycji w 2019 roku – około 350 000,00 zł
 
4.Przebudowa drogi gminnej nr 107328L od km 0+073 do km 1+072 w miejscowości Nowy Dwór, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 roku
Koszt całkowity: 675284,76 zł
Dofinansowanie z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego: 540 227,00 zł
 
5. Przebudowa drogi gminnej nr 107320L od km 0+020 do km 0+722 w miejscowości Słupeczno, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 roku
Koszt całkowity: 553 940,34 zł
Dofinansowanie z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego: 443 152,00 zł
 
6. Modernizacja drogi gminnej nr 107347L od km 0+000 do km 0+385 w miejscowości Giełczew Pierwsza (Baldachów) stanowiącej dojazd do gruntów ornych
Koszt całkowity: 241 698,08 zł
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego WL: 139 000,00 zł
 

7. Remont „górnej części” ul. Warszawskiej na odcinku 110 mb.

Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software