Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

14 grudnia 2021 w GBP w Wysokiem odbyło się rozstrzygniecie Gminnego Konkursu poświęconego Patronowi Roku „Zdobywanie Wszechświata według Stanisława Lema” pod patronatem Wójta Gminy Wysokie.

Była to już VI edycja, organizowana we współpracy z Zespołem Szkół
im. St. Staszica w Wysokiem. Uczestnicy mieli za zadanie napisać opowiadanie wzorując się na twórczości Stanisława Lema. Komisja konkursowa w składzie: Urszula Kurek – Starszy kustosz w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie – przewodnicząca oraz Agnieszka Bartnik – Zając – polonistka w Szkole Podstawowej w Giełczwi i Elżbieta Romanek – Pijas  polonistka w Szkole Podstawowej w Maciejowie Starym, oceniła osiem prac według załączonego regulaminu. Ze względu na pandemię, każdy członek komisji otrzymał ksero prac, z których wybrał trzy najlepsze do zajęcia I, II i III miejsca, które zajęli:
I miejsce – Paweł Podolak za pracę „Faustolorobo – wirus Omega”,   
II miejsce – Konrad Niećko  za pracę „Zdobywanie  świata  według  Stanisława  Lema i Konrada Niećko”,    
III miejsce – Natalia Sosnówka  za pracę „Jak dzielni mieszkańcy Arkadii pozbyli się nielubianego władcy”.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali książki o tematyce science fiction  i pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci dodatkowo nagrody rzeczowe, zakupione przez Bibliotekę. Nagrody wręczyła Wójt Gminy Dorota Dobrzyńska,   Przewodnicząca komisji Urszula Kurek i dyr. GBP Urszula Kalińska.

Skip to content