r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Gospodarka odpadami
Zdjęcie Artykułu

Informacja o osiągniętym przez Gminę Wysokie poziomie recyklingu w 2019 roku

20-11-2020

Informacja- poziom recyklingu w 2019 roku

  • Osiągnięty przez Gminę Wysokie w 2019 roku poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,20 % 
  • Osiągnięty przez Gminę Wysokie w 2019 roku poziom recyklingu i przygotowania  do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła -  38,33 %,
  • Osiągnięty przez Gminę Wysokie w 2019 roku poziom recyklingu i przygotowania  do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %, 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software