Skip to content Skip to footer

Inspektor Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokiem,
wyznaczonym Zarządzeniem Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Nr 9/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie odwołania i wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wysokiem
na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)
jest Pani Ewa Fidecka, e-mail:
iod@data-partners.pl

Skip to content