Skip to content Skip to footer

Inspektor Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokiem
wyznaczonym Zarządzeniem Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Nr 3/2019 z dnia 01 lipca 2019 roku
na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U.UE.L 2016.119.1)
jest Pan Marcin Kryk, e-mail: 
iod@ugwysokie.pl 

Skip to content