Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

W 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem zakupiła 347 książek ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymana dotacja to kwota 7 500 zł. Zadanie zrealizowano w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Skip to content