Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem otrzymała 5 laptopów wartości 16 174,56 zł. Możliwe to było dzięki przystąpieniu do projektu „Cyfrowe GOKi w podregionie lubelskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych u 48 pracowników zatrudnionych w 40 gminnych samorządowych jednostkach kultury oraz u 384 dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Nasza biblioteka jest jedną z takich instytucji.

Laptopy przekazane przez Fundację FCC posiadają oprogramowanie: Windows 10 Home, Adobe Photoshop CC, Serif Affinity Photo+Designer, Office 365.

W ramach realizacji projektu przeszkolony będzie pracownik GBP z zakresu:

1) Dziennikarstwo online – mające na celu przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnej realizacji zadań twórców zasobów informacyjnych publikowanych w Internecie (serwisy, multimedia, telewizje);

2) Bezpieczne zachowania w sieci.

Projekt potrwa do grudnia 2024 roku, po jego zakończeniu sprzęt przejdzie na własność biblioteki.

Skip to content