r. Imieniny:
Jesteś tutaj: Strona główna » O Bibliotece
O Bibliotece
Nadrzędnym celem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz obsługa potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczeństwa.

W skład sieci bibliotecznej na terenie gminy wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem oraz dwie filie: w Giełczwi i w Maciejowie Starym. Obie filie mieszczą się w szkołach.
 
Zbiory liczą łącznie 22338 wol. Biblioteka ze szczególnym uwzględnieniem uzupełnia księgozbiór o zbiory regionalne liczące aktualnie ponad 200 wol. , które są ważnym źródłem wiedzy o naszym regionie.

Informacje na temat różnorodnych aspektów życia społeczności gminy oraz pracy biblioteki dokumentowane są w kronice gminnej. Są to: zdjęcia, afisze, plakaty, zaproszenia, ulotki, wycinki prasowe. Prowadzone są różnorodne formy pracy z dziećmi tj. lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne itp., które stwarzają im odpowiednie warunki kontaktu z książką, kształtują nawyki czytelnicze oraz pomagają w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań.

Co roku dla różnych grup odbiorców prezentowane są wystawy przygotowywane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lublinie.

W ramach pracy oświatowej dla użytkowników biblioteki organizowane są spotkania autorskie oraz szereg wystaw tematycznych. Od 2009 r. w bibliotece gminnej funkcjonuje Centrum Kształcenia wyposażone w 10 komputerów z bezpłatnym dostępem do Internetu, z którego w ciągu roku korzysta około 6000 osób. W GBP w Wysokiem tworzony jest katalog elektroniczny w programie bibliotecznym MATEUSZ. Od 2 kwietnia 2013 r. prowadzona jest elektroniczna forma wypożyczeń zbiorów bibliotecznych. Każdy czytelnik otrzymuje bezpłatnie kartę czytelnika uprawniającą do korzystania ze zbiorów naszej biblioteki.

 Biblioteka jest współorganizatorem wszelkich uroczystości gminnych, współpracuje ze szkołami i organizacjami społecznymi.

 Czasopisma dostępne w czytelni:

  • Dziennik Wschodni,
  • Claudia,
  • Viva,
  • Party,
  • Życie na gorąco,
  • Poradnik Domowy,
  • Victor Junior (w obu filiach),

 

 

Biblioteka Gmina Wysokie
ul. Rynek Jabłonowskich 3
23-145 Wysokie
Tel /fax: 84 680 62 77
mail: gbpwysokie@interia.pl