r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Referat Finansowo - Księgowy

Obowiązujące stawki podatku na 2017 rok.

Informacje dla podatników, wzory deklaracji, terminy składania deklaracji

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne AWRSP,  Lasy Państwowe i osoby fizyczne są zobowiązane :

  • złożyć do 31 stycznia 2017 roku organowi podatkowemu deklarację na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
  • odpowiednio skorygować deklarację w terminie  14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku 
  • wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości i leśny bez wezwania w ratach do 15 każdego miesiąca podatek rolny w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada
  • składać do 15 lutego 2017 r deklarację na podatek od środków transportowych który jest płatny w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września

 

Wzory deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz od środków transportowych obowiązujące w roku 2017

 

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software