Referat Inwestycji

Ustalenie warunków lokalizacji w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogą lub ruchem drogowym

Ustalenie warunków lokalizacji w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogą lub ruchem drogowym

I

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego .t. Dz.U. z 2000r nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( tj. Dz.U. z 2004r poz. 2086 z późniejszymi zmianami)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

III

Wymagane wnioski

 • Wniosek o lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym

IV

Wymagane załączniki

 • 2 egzemplarze projektu zagospodarowania działki wraz z określeniem sposobu włączenia sieci lub przyłącza w pasie drogowym
 • Kopia warunków technicznych wydanych przez zarządcę sieci ( gazowej, elektroenergetycznej, wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej), – która jest treścią wniosku
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora ( w przypadku, gdy wniosek składa inna osoba niż właściciel nieruchomości)

V

Dokumenty do wglądu

 • Brak

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 30 dni zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

VII

Opłaty

 • Inwestycje związane bezpośrednio z budownictwem mieszkaniowym są zwolnione od opłat

VIII

Tryb odwołania

 • Do Samorządowego kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Wysokie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

IX

Uwagi

 • Brak

 

Wniosek o lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software