r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Referat Inwestycji

Ustalenie warunków połączenia działki z drogą publiczną

Ustalenie warunków połączenia działki z drogą publiczną

I

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r nr 98 poz. 1071  z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2004r nr 204, poz. 2086 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2003 r nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( tj. Dz. U. z 1999r nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

III

Wymagane wnioski

 • Wniosek o wydanie warunków połączenia działki z droga publiczną

IV

Wymagane załączniki

 • Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1: 1000 dla działki będącej przedmiotem wniosku
 • Kopia wyrysu i wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysokie dla działki będącej przedmiotem wniosku

V

Dokumenty do wglądu

 • Brak

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 30 dni zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

VII

Opłaty

 • Inwestycje związane bezpośrednio z budownictwem mieszkaniowym są zwolnione od opłat

VIII

Tryb odwołania

 • Do Samorządowego kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Wysokie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

IX

Uwagi

 • Brak

 

Wniosek o wydanie warunków połączenia działki z droga publiczną

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software