r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Zamówienia publiczne
 

Informacje na temat przeprowadzanych przez Gminę Wysokie

zamówieniach publicznych mogą Państwo zanleźć w Biuletynie

Informacji Publicznej Gminy Wysokie w zakładce Ogłoszenia/Przetargi

 

Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software