Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

7 lutego 2022 roku z przedszkolakami i uczniami klasy I przeprowadziliśmy ciekawe zajęcia z programowania, wykorzystując trzy roboty. Programowanie i robotyka to doskonały sposób na pobudzanie
u dzieci wyobraźni, kreatywności, a przy tym jest też znakomitą zabawą.
Po krótkim wprowadzeniu w temat zajęć, jako pierwszy na macie pojawił się Photon. Bibliotekarz zaprezentował jego działanie, po czym wszystkie dzieci kolejno, posługując się tabletem opanowały możliwości kierowania robotem za pomocą aplikacji przy użyciu strzałek w górę (do przodu),
w dół (do tyłu), w prawo (skręt w prawo), w lewo (skręt w lewo).

Następnie wykorzystując dwa mniejsze roboty: ślimaka Robobloq Qobo
i samochodzik Sphero Indi na ułożonych puzzlach wraz z robotami dzieci rozwiązywały zadania, pokonywały przeszkody na macie i zdobywały pierwsze umiejętności programistyczne.

Zajęcia odbyły się w klasie, dzieci były bardzo zadowolone i zadeklarowały chęć uczestniczenia w następnych, po feriach zimowych.

Skip to content